Monumenten

 • Beschermd stadsgezicht

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een deel van Vlaardingen de status van ‘rijksbeschermd stadsgezicht’ gegeven. In dit gebied zorgen de gemeente en de bewoners/eigenaren dat het karakter van de bebouwing behouden blijft en nieuwbouw afgestemd wordt op de omgeving. Het gebied is van nationaal cultuurhistorisch belang. Het vertelt het complete verhaal van de ontwikkeling van een middeleeuwse vissersnederzetting tot een moderne industriestad met zeehaven. Dit met alles wat daarbij hoort: wonen, werken en recreëren. De begrenzing van het gebied hangt samen met het verhaal van het ontstaan van Vlaardingen.

  Meer informatie

 • Beeldbepalende panden

  Vlaardingen heeft 582 beeldbepalende panden en objecten. Een beeldbepalend pand of object heeft kenmerken die Vlaardingen als stad een eigen gezicht geven. Samen met de gemeentelijke monumenten en de Rijksmonumenten vormen de panden en objecten het cultuurhistorische kapitaal van de stad.

  Meer informatie

 • Aanwijzing monument of beeldbepalend pand

  U kunt bij de gemeente, of via de monumentencommissie, een verzoek indienen om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Komt uw woning op de monumentenlijst te staan terwijl u dat niet wilt? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente.

  Meer informatie

Overige informatie

Uitgelicht