Gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangen de inwoners van Vlaardingen eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. Sinds 2014 krijgt u het aanslagbiljet niet meer van de gemeente, maar van de RBG (Regionale Belasting Groep). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

Per 1 januari 2016 sluit de RBG aan op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. U kunt zich nu al aanmelden voor de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. U ontvangt dan de aanslag gemeentelijke belastingen 2016 digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor al uw vragen over de gemeentelijke belastingen vanaf het belastingjaar 2014 kunt u bij de Regionale Belasting Groep terecht. Voor vragen over eerdere belastingjaren, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Hoe werkt het

De RBG (Regionale Belasting Groep) heft en int voor de gemeente Vlaardingen de volgende soorten belastingen:

 • Onroerende-zaakbelasting,
 • Afvalstoffenheffing,
 • Rioolheffing,
 • Reinigingsrechten,
 • Toeristenbelasting,
 • Hondenbelasting,
 • Precariobelasting,
 • Lijkbezorging,
 • Grafrechten (begraafrechten),
 • Marktgelden,
 • Leges,
 • Havengelden

U kunt via De RBG ook digitaal zelf zaken regelen zoals onder andere:

 • Aanmelden of afmelden hond voor de hondenbelasting
 • Automatische incasso instellen
 • Betalen via Ideal
 • Bezwaar indienen
 • Taxatieverslag / WOZ-waarde bekijken

Hoe werkt het?

 • Eind februari krijgt u van de Regionale Belasting Groep (RBG) een aanslagbiljet. U kunt ook kiezen voor een digitaal aanslagbiljet. De RBG is namelijk aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. U kunt zich nu al aanmelden voor de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. U ontvangt dan de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Als u uw e-mailadres aan MijnOverheid doorgeeft, dan ontvangt u een e-mail van MijnOverheid als er post van de RBG in de Berichtenbox klaarstaat. De RBG stuurt zelf geen bericht als de aanslag digitaal klaarstaat.
 • Voor vragen over het lopende belastingjaar kunt u terecht bij de RBG. Zij geven u informatie over afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting, OZB, precariobelasting, reinigingsrecht bedrijven, WOZ-waarde.
 • Ook kunt u bij de RBG online uw aanslag gemeentelijke belastingen inzien, bezwaar indienen of uw taxatieverslag inzien

De gemeente gebruikt de opbrengst afvalstoffenheffing om het afval op te laten halen en te verwerken. De opbrengst van rioolrechten wordt gebruikt voor onderhoud van het rioolstelsel. De opbrengst van de hondenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. Van daaruit worden de kosten van het hondenbeleid, de uitlaatgebieden en het opruimen van de hondenpoep bekostigd. Onroerende-zaakbelasting voor het gebruik van een woning is afgeschaft. Gebruikersbelasting voor niet-woningen wordt nog wel geheven.

Waar kunt u terecht?

Voor alles over gemeentelijke belastingen vanaf het belastingjaar 2014 kunt u terecht bij de Regionale Belasting Groep (RBG).

Voor informatie over voorgaande belastingjaren, kunt u terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak of neem contact op via (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Bereken uw gemeentelijke lasten met de lokale lasten calculator

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft een woonlastenmonitor ontwikkeld op basis van de enquête die de gemeenten ieder jaar invullen. Daarmee is het eenvoudiger om woonlasten te vergelijken met andere gemeenten

Lokale lasten calculator

Bereken uw gemeentelijke lasten met de COELO lokale-lastencalculator op www.coelo.nl. De rekentool vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.