Kadastrale informatie

Wilt u iets weten over het eigendom van onroerend goed?  Dan kunt u terecht bij het Kadaster (klantenservice (088) 183 2200) of op de website van het Kadaster. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief van de gegevens over eigendommen. Deze kunt u opvragen via het contactformulier of telefonisch, (010) 248 4000. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden. Het duurt maximaal 10 werkdagen voordat een aanvraag is verwerkt.

Hoe werkt het?

 • Elk eigendom van onroerend goed wordt geregistreerd in het Kadaster. Er wordt bijgehouden wie de eigenaar is van een onroerende zaak, wat tot het onroerend goed hoort en wanneer het pand of de grond is gekocht en tegen welke prijs. Ook de hypotheekgegevens worden geregistreerd. Daarnaast beschikt het Kadaster over kaartmateriaal met de ligging en grootte van percelen.
 • Bij een aantal vergunningaanvragen moet een kadastrale situatietekening of de kadastrale aanduiding van een perceel worden meegeleverd. Kadastrale informatie is bijvoorbeeld nodig bij aanvragen voor een:
  • Bouwvergunning
  • Milieuvergunning/ -melding
  • Monumentenvergunning
 • Al deze kadastrale informatie kan gezocht worden op letter (sectie) en nummer of op een adres.
 • U kunt langs gaan bij het Kadaster om gegevens in te zien of aan te vragen, maar u kunt het ook online regelen.
 • De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief van de gegevens over eigendommen. U kunt voor kadastrale informatie dus ook terecht bij de gemeente Vlaardingen.

Meenemen

Als u online producten van het Kadaster raadpleegt, dan kunt u alleen betalen met iDeal of met Creditcard.

Kosten

Afhankelijk van bestelling.

Waar kunt u terecht?

 • U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (010) 248 4000.
 • Ook kunt u terecht bij het Kadaster Zuid-Holland.
  • Bezoekadres: George Hintzenweg 77, 3086 AX Rotterdam
  • Postadres: Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn
  • Telefoon: (088) 183 2200
  • Website: www.kadaster.nl

Hoe lang duurt het?

Maximaal 10 werkdagen.