Asbest

Veel woningen (vooral van vóór 1985) bevatten nog asbest. Asbest kan bepaalde vormen van longkanker veroorzaken bij inademing. Weghalen is alleen nodig als asbesthoudend materiaal beschadigd raakt of beschadigd moeten worden vanwege werkzaamheden. Maak het asbesthoudend afval nooit kleiner door te breken of te zagen. Er komen dan zeker asbestvezels vrij.
Voor het verwijderen van asbest gelden regels en u moet hiervoor toestemming vragen aan de gemeente.

Vindt u asbesthoudend materiaal in openbaar gebied? Meld dit dan bij de Buitenlijn, (010) 248 4000.

Hoe werkt het?

 • Voor het slopen van asbesthoudende materialen moet u toestemming vragen aan de gemeente. Neem daarvoor contact op via (010) 248 4000 of via het contactformulier.
 • De gemeente laat u weten of u met een ‘mededeling onder voorschriften’ het asbest mag verwijderen of dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen.

Mededeling onder voorschriften

 • Een mededeling onder voorschriften wordt afgegeven voor het verwijderen uit een woning van de volgende materialen:
  • geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen (geen dakleien) waarbij het oppervlakte van de te verwijderen platen maximaal 35m2 bedraagt.
  • asbesthoudende vloertegels of niet- gelijmde asbesthoudende vloerbedekking waarbij het oppervlakte van de te verwijderen platen maximaal 35m2 bedraagt
 • De mededeling onder voorschriften kunt u direct samen met een medewerker van de gemeente invullen.
 • Bij het afvalbrengstation van Irado, Kreekweg 80 krijgt u het te gebruiken verpakkingsmateriaal mee als u hen het ingevulde formulier laat zien.
 • Houdt u zich aan de voorschriften die de gemeente u meegeeft bij de melding bij het slopen
 • Verpak asbesthoudend afval dubbel in dik doorzichtig plastic. Het plastic moet voorzien zijn van het opschrift ‘asbest’. Lever het aan bij het afvalbrengstation.

Omgevingsvergunning

 • Als de gemeente verwacht dat het verwijderen van het asbest te veel risico oplevert voor de gezondheid, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Geef bij uw aanvraag aan waar het asbest zich precies bevindt. U moet hiervoor een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een hiervoor gecertificeerd bedrijf (certificaat SC-540).
 • In veel gevallen moet het asbest verwijderd worden door een hiervoor gecertificeerd bedrijf (certificaat SC-530). Een overzicht van gecertificeerde asbestbedrijven kunt u opvragen bij de Stichting Certificatie Asbest.
 • Geef het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf een afschrift van de sloopvergunning en een afschrift van de asbestinventarisatie.
 • Laat in uw overeenkomst met het asbestverwijderingsbedrijf opnemen dat het bedrijf zich moet houden aan de voorschriften in de gemeentelijke bouwverordening en de voorschriften die bij de omgevingsvergunning horen. Zo voorkomt u dat u aansprakelijk wordt gesteld als het bedrijf zich niet aan de regels houdt.
 • Breng de gemeente tenminste een week voor de verwijdering schriftelijk op de hoogte.
 • Stuur de resultaten van de eindbeoordeling binnen twee weken na de uitvoering van de werkzaamheden aan de gemeente. De inspectie moet door een erkend bedrijf worden uitgevoerd.

Kosten

Als u een gecertificeerd bedrijf moet inschakelen, is het verstandig om bij verschillende bedrijven een offerte aan te vragen. Asbest verwijderen kan hoge kosten met zich meebrengen.

Waar kunt u terecht?

 • Voor meer informatie over een melding of vergunningaanvraag bij de gemeente kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.
 • Heeft u vragen over gezondheidsrisico’s van asbest, neem dan contact op met de GGD, telefoon (010) 433 9966.
 • Adressen van erkende laboratoria voor het uitvoeren van asbestanalyses vindt u via de Raad van Accreditatie, www.rva.nl
 • Op www.rijksoverheid.nl, vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over asbest
 • Deskundige asbestinventarisatiebedrijven en deskundige asbestverwijderingsbedrijven kunt u vinden via de  Stichting Certificatie Asbest, www.ascert.nl.
 • Asbest in openbaar gebied kunt u melden bij De Buitenlijn, telefoon (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?

Een gewone procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning duurt maximaal 8 weken. In sommige gevallen is een uitgebreide procedure nodig. Deze duurt maximaal 26 weken.

Uitgelicht