Meldingen over wegen, straten, fietspaden of pleinen

In Vlaardingen ligt een uitgebreid netwerk van straten, wegen, wandelpaden, fietspaden, enzovoorts. De wegen en paden binnen de bebouwde kom zijn in eigendom van of in beheer bij de gemeente. Een uitzondering hierop vormen de meeste achterpaden. Deze zijn in eigendom en beheer van de huiseigenaren die er gebruik van maken.

Onderhoud van de wegen is erg kostbaar. De gemeente vindt het belangrijk dat de veiligheid van de weggebruiker niet in gevaar komt. De situatie wordt gevaarlijk als de bestrating los of scheef ligt door bijvoorbeeld de opdruk van stenen door boomwortels van bomen of verzakkingen in de stoep of op straat. Wanneer u een melding heeft over een stoep of straat in uw buurt, kunt u terecht bij de gemeente.  Als voorbeelden voor mogelijke meldingen zijn te noemen losliggende tegels, verzakkingen in de bestrating, vervaagde belijning en gaten in wegen. Uw melding kan dus gaan over alle zaken waar de gemeente onderhoud aan pleegt (mits in openbaar gebied), zoals:

  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • pleinen,
  • voetpaden en fietspaden,
  • viaducten en rotondes,
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen, wegafzettingen.

Als u schade of een gebrek aan een weg of een onderdeel van de weg constateert kunt u dit melden bij de gemeente Vlaardingen via de BuitenBeter app. Handig en snel! U kunt ook een melding doen via de Buitenlijn. Wij handelen uw melding binnen 4 werkdagen af.

 

Uitgelicht