Riet verwijderen

Bij het uitvoeren van onderhoud is de Wet Natuurbescherming van toepassing om planten en dieren zo veel mogelijk te beschermen. De meest geschikte periode voor het maaien is in het najaar. Ieder jaar wordt in oktober en november door de gemeente het riet verwijderd uit sloten en singels. Het riet wordt eerst op hopen naast de sloten en singels gelegen.

De hopen riet worden binnen 5 werkdagen verwijderd.

Uitgelicht