Ongelijke bestrating rechtleggen

De gemeente vindt het belangrijk dat de veiligheid van de weggebruiker niet in gevaar komt. De situatie wordt gevaarlijk als de bestrating los of scheef ligt door bijvoorbeeld de opdruk van stenen door boomwortels van bomen of verzakkingen in de stoep of op straat.

U kunt ons helpen door gevaarlijke situaties te melden via telefoonnummer 010-248 4000 (op werkdagen tussen 0800-17.00 uur). Buiten werktijden kunt u contact opnemen met de wachtdienst via 010-2484777.

Uitgelicht