Heesters en onkruid schoffelen

Een heestervak is een andere naam voor een vak met struiken. De vakken worden 6 keer per jaar geschoffeld. Dat betekent dat er tussen half maart en half november eens in de 6 tot 7 weken volgens een vaste planning wordt geschoffeld.

Als u een melding maakt, wordt deze tijdens de geplande werkzaamheden afgehandeld. Het achtergebleven schoffelvuil wordt binnen 4 werkdagen en voor het weekend opgeruimd.

Uitgelicht