Gladheid

Tijdens de winterperiode kunnen wegen, fietspaden en trottoirs glad worden door ijzel, sneeuw en kou. De gemeente doet er alles aan om u veilig op weg te laten gaan. Zodra er kans op gladheid is beginnen de strooiwagens, ook preventief, met strooien. Maar ook op gestrooide routes kan het glad zijn, omdat het zout tijd nodig heeft om ijs of sneeuw te laten smelten. Ook is op sommige plekken zoals bijvoorbeeld in scherpe bochten geen sneeuwschuiver te gebruiken en kan de weg daar gladder zijn. Pas uw snelheid in het verkeer daarom altijd aan en wees voorzichtig.

gladheid

De gemeente zorgt voor de bestrijding van gladheid, op:

  • hoofdwegen
  • wijkontsluitende wegen
  • doorgaande fietsroutes
  • openbaar vervoerroutes

Bij gladheid worden dus niet alle straten gestrooid. Zo strooit de gemeente niet in woonwijken, maar alleen op de vastgestelde strooiroutes. Strooien in straten is weinig effectief omdat er te weinig auto’s rijden waardoor de straat gemakkelijk weer kan opvriezen. Ook geeft  sneeuwschuiven in kleinere straten problemen, omdat de sneeuw tegen geparkeerde auto’s komt te liggen. Auto's kunnen dan niet meer wegrijden. Voor particuliere wegen of terreinen is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding.

Wat kunt u zelf doen

U kunt ook meewerken aan een sneeuw- en ijsvrije omgeving. Veeg eerst de sneeuw weg voordat u zout strooit. Denk ook aan het stoepje van uw buurman of -vrouw die slecht ter been is. Strooi niet te dicht bij bomen en struiken.

U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels. De gemeente stelt geen strooizout beschikbaar voor privégebruik.

Routes en meldingen

Vanwege een vaste planning en routes worden meldingen van de BuitenBeterapp of de Buitenlijn over strooien niet in behandeling genomen.

Uitgelicht