Gladheidbestrijding

Sneeuwval en gladheid kunnen grote problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en bewoners gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

gladheid

De gemeente zorgt voor de bestrijding van gladheid, op:

  • hoofdwegen
  • wijkontsluitende wegen
  • doorgaande fietsroutes
  • openbaar vervoerroutes

De Rijksoverheid strooit op de snelwegen en de provinciale wegen.

Bij gladheid worden dus niet alle straten gestrooid. Zo strooit de gemeente niet binnenstraten in wijken, maar alleen op de vastgestelde strooiroutes. Strooien is in veel straten niet effectief omdat er te weinig auto’s rijden. Juist het inrijden van het zout zorgt voor het beste effect. Voor particuliere wegen of terreinen is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding.

Wat kunt u zelf doen

U kunt ook meewerken aan een sneeuw- en ijsvrije omgeving. Veeg eerst de sneeuw weg voordat u zout strooit. Denk ook aan het stoepje van uw buurman of -vrouw die slecht ter been is. Strooi niet te dicht bij bomen en struiken.

U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels. De gemeente stelt geen strooizout beschikbaar voor privégebruik.

Van de weggebruiker verwachten we dat hij of zij bij winterse omstandigheden extra oplettend en voorzichtig aan het verkeer deelneemt en bij extreme omstandigheden (zware ijzel, sneeuwval) niet de weg opgaat.

Routes en meldingen

Er is een vaste planning en er zijn vastgestelde routes. Daarom worden meldingen van de BuitenBeterapp of de Buitenlijn over strooien niet in behandeling genomen. Ook verzoeken aan de gladheidsbestrijders op een locatie, om van de route af te wijken, worden niet in behandeling genomen.

Uitgelicht