Bomen snoeien of kappen

Om de 3 jaar inspecteert de gemeente de 28.000 bomen in Vlaardingen op veiligheid volgens een boomveiligheidscontrole (BVO Boom Veiligheidscontrole Onderzoek). Wanneer de BVO van de bomen aangeeft dat er gesnoeid moet worden, wordt dit uitgevoerd. De snoei is gebaseerd op het behouden van een gezond en veilig bomenbestand. En een minimale hoogte voor alle verkeer.

Op meldingen om te kappen of snoeien die te maken hebben met overlast door schaduw, bladval, hars, luizen, bloeiwijze, vruchten en insecten onderneemt de gemeente geen actie. Zolang de veiligheid niet in het geding is, zijn deze lasten ondergeschikt aan de noodzaak van een groene woonomgeving.

We maken een overzicht van dode bomen en deze worden gekapt.

Indien u een zieke boom herkent kunt u dit melden bij de Buitenlijn via de BuitenBeterappof via het Buitenlijnformulier.Wij handelen uw melding binnen 20 werkdagen af.

Uitgelicht