Afval en De Buitenlijn

 • De Buitenlijn (melding openbare ruimte)

  Losliggende stoeptegels, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen, overlast, schades of andere meldingen over uw buurt?

  Maak een melding via de BuitenBeter-app of via De Buitenlijn!

  Meer informatie

 • Straatverlichting, melding van storing

  Wanneer u kapotte straatverlichting ziet, kunt u dit doorgeven via de BuitenBeterapp of de Buitenlijn. De storing wordt dan zo snel mogelijk verholpen.

  Meer informatie

 • Ondergrondse restafvalcontainers

  Inwoners van Vlaardingen konden voorheen hun huishoudelijke afval in vuilniszakken aan de kant van de weg aanbieden of zakken in een bovengrondse blokcontainer doen. In plaats daarvan worden in Vlaardingen ondergrondse restafvalcontainers geplaatst en gebruikt.

  Meer informatie

Overige informatie

Uitgelicht