Verkiezingen Provinciale Staten en het Waterschap

Op 20 maart 2019 vinden 2 verkiezingen plaats, namelijk de verkiezing voor de Provinciale Staten en de verkiezing voor de waterschappen. In Vlaardingen stemt u voor de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hoogheemraadschap Delfland.

Provinciale Staten

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid en controleren of het dagelijks bestuur (de Gedeputeerde Staten) het beleid goed uitvoert. Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden voor de Eerste Kamer. Het aantal statenleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Provinciale Staten van Zuid-Holland bestaan uit 55 leden. De leden worden eens in de 4 jaar gekozen. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op 20 maart 2019.

Waterschappen

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor het beheer van waterkeringen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Inwoners mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. De gemeente Vlaardingen valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Informatie over stemmen

Vragen over wie mag stemmen, hoe stemmen werkt of stempas kwijt? Lees dan verder!