Referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Sinds 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden een verzoek indienen om een referendum te houden over nieuw aangenomen wetten en verdragen. In een raadgevend referendum kunnen kiezers voor of tegen de wet/het verdrag stemmen. De uitslag van een raadgevend referendum is raadgevend en niet bindend.

Uitslag 2018

Uitslag van het referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in Vlaardingen: 12.420 stemmen voor (46,3%)  en 13.453 stemmen tegen (50,4%). 3,3 % van de stemmen waren blanco.

Uitgelicht