Gemeenteraadsverkiezingen

Een gemeenteraadsverkiezing is een verkiezing waarbij de gemeenteraad van een gemeente wordt gekozen. Door te stemmen bepalen de kiezers welke partijen in de gemeenteraad zitting zullen nemen. De Nederlandse gemeenteraadsleden worden om de vier jaar gekozen.

De laatste gemeenteraadsverkiezing was op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op 21 maart 2018. Op deze pagina vindt u informatie en publicaties over deze verkiezing.

Informatie over deze verkiezing en op de verkiezing betrekking hebbende data en termijnen is ook te vinden op de website van de Kiesraad, www.kiesraad.nl.