Verkiezingen

Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben het recht om te stemmen en kunnen zich verkiesbaar stellen. Er zijn verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen, de Tweede Kamer en het Europees Parlement, .

 • Verkiezingen Provinciale Staten en het Waterschap

  Woensdag 20 maart 2019 waren de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. In Vlaardingen stemde u voor de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hoogheemraadschap Delfland.

  Meer informatie

 • Gemeenteraadsverkiezingen

  Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden.

  Meer informatie

 • Referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

  Sinds 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden een verzoek indienen om een referendum te houden over nieuw aangenomen wetten en verdragen. In een raadgevend referendum kunnen kiezers voor of tegen de wet/het verdrag stemmen. De uitslag van een raadgevend referendum is raadgevend en niet bindend.

  Meer informatie

 • Tweede Kamerverkiezingen

  De samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer wordt bepaald door rechtstreekse verkiezingen. De verkiezingen vinden in principe elke vier jaar plaats. Op 15 maart 2017 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Op deze pagina vindt u informatie hierover.

  Meer informatie

 • Europese Parlementsverkiezingen

  De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Het Europees Parlement bestaat uit 751 zetels (750 leden plus één voorzitter). Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. De verkiezingen vinden niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019.

  Meer informatie

Uitgelicht