Verkiezingen

Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben het recht om te stemmen en kunnen zich verkiesbaar stellen. Er zijn verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen, de Tweede Kamer en het Europees Parlement, .

 • Gemeenteraadsverkiezingen

  Een gemeenteraadsverkiezing is een verkiezing waarbij de gemeenteraad van een gemeente wordt gekozen. Door te stemmen bepalen de kiezers welke partijen in de gemeenteraad zitting zullen nemen. De Nederlandse gemeenteraadsleden worden om de vier jaar gekozen.

  Meer informatie

 • Tweede Kamerverkiezingen

  De samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer wordt bepaald door rechtstreekse verkiezingen. De verkiezingen vinden in principe elke vier jaar plaats. Op 15 maart 2017 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Op deze pagina vindt u informatie hierover.

  Meer informatie

 • Verkiezingen Provinciale Staten en het Waterschap

  Op woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland (Waterschap).

  Meer informatie

 • Europese Parlementsverkiezingen

  De Europese Parlementsverkiezingen vinden om de vijf jaar plaats, in elk van de 28 EU-lidstaten. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. Het is de enige Europese instelling die rechtstreeks wordt verkozen.

  Meer informatie

Uitgelicht