Wet- en regelgeving

Wilt u een regeling van de gemeente Vlaardingen vinden?

Het regelingenbestand van de gemeente Vlaardingen is ondergebracht in een landelijke voorziening en niet meer op deze site te vinden.

Bekijk het regelingenoverzicht Vlaardingen

Door middel van het invullen van de postcode en (een deel van) de naam van de regeling, krijgt u inzicht in de gewenste regeling. In het regelingenbestand zijn alle algemeen verbindende voorschriften van de gemeente opgenomen en van de door de bestuursorganen (college, burgemeester en raad) vastgestelde beleidsregels en nadere regels. Zo vindt u daar onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening 2014.

Regelingen zoeken in de site

U kunt ook regelingen zoeken in de website. De inhoud die getoond wordt, komt uit de landelijke voorziening. 

Uitgelicht