Bekendmakingen

Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning heeft gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

De gemeenten in Nederland hebben de wettelijke verplichting om de gemeentelijke regelgeving  digitaal bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl.

Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun publicaties en bekendmakingen. U kunt op de website zoeken op postcode en woonplaats en bekijken welke vergunningen er in die omgeving zijn verstrekt.

Omgevingsalert app

OmgevingsAlertOm besluiten en bekendmakingen voor iedereen makkelijk inzichtelijk te maken kunt u gebruik maken van de OmgevingsAlert app. Voorbeelden van besluiten zijn het kappen van bomen, het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van voorzieningen. Maar ook besluiten over verkeerszaken, Wet milieubeheer, geluidhinder, bestemmingsplannen, regelgeving of evenementenvergunningen worden op de app gepubliceerd. Met de OmgevingsAlert app wordt u makkelijk en snel op de hoogte gehouden van alle bekendmakingen in uw buurt. U kunt zelf instellen over welke zone u op de hoogte gehouden wilt worden op basis van een duidelijke kaart, of u kiest een overzichtelijke lijst. U kunt ook pushberichten instellen zodat u een melding krijgt als er in uw buurt een nieuwe bekendmaking gedaan is. De OmgevingsAlert App Vlaardingen is te downloaden in de app-stores van Apple en Google Play. Zoek op: Vlaardingen OmgevingsAlert.

Service op papier

De gemeente Vlaardingen is zich ervan bewust dat er een klein aantal huishoudens is dat niet over een internetaansluiting beschikt. Om ook hen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van deze belangrijke gemeentelijke informatie blijft zij – bij wijze van extra service – wekelijks een korte weergave van de officiële publicaties en bekendmakingen geven in Gemeentenieuws in Groot Vlaardingen Bovendien kunt u deze besluiten (grotendeels) blijven inzien op het stadskantoor. In het stadskantoor staan daarnaast een aantal computers waarop u bekendmakingen digitaal kunt inzien.

Bewaren

Uitgelicht