Regelgeving en bekendmakingen

 • Wet- en regelgeving

  Wilt u een regeling van de gemeente Vlaardingen vinden?

  Meer informatie

 • Bekendmakingen

  Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning heeft gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

  Meer informatie

 • Bezwaarschrift tegen bestuurlijke besluiten

  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn ieder een ’bestuursorgaan’. Een bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de gemeentelijke besluitvorming. Wie het niet eens is met een beslissing van het deze bestuursorganen kan een bezwaarschrift indienen. Het betreffende bestuursorgaan bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit op het bezwaarschrift.

  Meer informatie

 • Wet openbaarheid bestuur

  Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan iedereen een verzoek om informatie indienen. Het verzoek moet wel betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit betekent dat het verzoek moet gaan over een van de beleidsterreinen van de gemeente.

  Meer informatie

Uitgelicht