Erepenning voor menslievend hulpbetoon

Naast een Koninklijke Onderscheiding kan in bijzondere gevallen ook een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon worden verleend door de Koning.

Je komt voor de Erepenning in aanmerking bij volledig vrijwillig getoond moedig gedrag ten gunste van andere mensen onder levensbedreigende omstandigheden.

Kent u iemand die in aanmerking kan komen voor deze bijzondere medaille? U kunt het  voorstelformulier downloaden, invullen en opsturen naar de burgemeester van de gemeente waar de gebeurtenis plaats vond.

Meer informatie

Uitgelicht