Vorming nieuw college

De gemeenteraad hield dinsdagavond 12 maart een spoeddebat over het functioneren van wethouder Frans Hoogendijk. De gemeenteraad heeft een motie van wantrouwen aangenomen naar aanleiding van het niet verschaffen van informatie over het verhuren van zijn woning aan arbeidsmigranten. Uitkomst hiervan is dat Frans Hoogendijk geen deel meer uitmaakt van het huidige college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad gaat 2 informateurs/formateurs benoemen met de opdracht om een nieuw college van B&W te vormen. De gemeenteraad heeft bepaald dat zij nu een college wil dat kan bouwen op een meerderheid. Het nieuw te vormen college krijgt de opdracht om op basis van het raadsprogramma een uitvoeringsprogramma te schrijven. In dit uitvoeringsprogramma komt op hoofdlijnen te staan hoe het raadsprogramma uitgevoerd gaat worden.

In afwachting van het nieuwe college zal de achterblijvende portefeuille tijdelijk worden verdeeld onder de huidig overgebleven collegeleden.

Uitgelicht