Voormalige brandweerkazerne wordt open ondernemershuis

De voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan 5-13 wordt verkocht. Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming. Een ontwikkelaar verbouwt de kazerne tot een open ondernemershuis, waarin coöperatief ondernemerschap en onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd.

Het open ondernemershuis is bedoeld voor regionale starters, ZZP'ers en kleine bedrijven in werk-, atelier- en ontmoetingsruimten. Het gebouw wordt zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat hersteld en het gevelbeeld zal dus nagenoeg niet wijzigen. De koper zal zodra er definitieve overeenstemming is over de verkoop een communicatieproces starten

Deze herbestemming van de brandweerkazerne op De Buitenplaats Van Ruytenburch is in overeenstemming met de ontwikkelvisie van het gebied, waarin is aangegeven dat de bestaande gebouwen een passende herbestemming krijgen die bijdragen aan de kwaliteit en de (be)leefbaarheid van het gebied en de stad.

Vooraanzicht van de brandweerkazerne

Uitgelicht