Vlaardingen Centrum, VOP en Rivierzone krijgen wijkhandhavers

In het kader van professionalisering krijgen Vlaardingen Centrum, VOP en Rivierzone twee wijkhandhavers. Vaste gezichten en aanspreekpunten voor de bewoners en ondernemers in de wijk.

Foto van wijkhandhavers Adrie Hoxhaj en Sami Ilbasmis en politieagent Marco van der Marel

De wijkhandhavers zijn onderdeel van het team Toezicht en Handhaving, maar ze werken voornamelijk in hun eigen wijk. Hierdoor krijgen zij meer kennis van en een betere binding met hun wijk. Ze zijn een vast aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers. De wijkhandhavers zijn aanwezig bij de overleggen en bijeenkomsten in de wijk en kunnen hierdoor nog beter samenwerken aan de leefbaarheid in de wijk met andere partners zoals de politie, Minters, Buurtpreventie en de wijkteams.

Toezicht en handhaving

De medewerkers van Toezicht en Handhaving zorgen voor veiligheid en handhaving: van toezicht tot verbalisering, van voorlichting tot waarschuwing. De medewerkers zijn toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA’s) die bekeuringen mogen uitdelen. Ze treden op tegen allerlei vormen van overlast, vernieling en vervuiling van de stad: afval op straat, preventie, hondenpoep, voertuigwrakken, hangjongeren en andere zaken waar Vlaardingers last van kunnen hebben
Wilt u contact met uw wijkhandhaver? U kunt hem bereiken via het contactformulier   of via (010) 248 4000 (vraag naar de wijkhandhaver).
 

Uitgelicht