Uitkomsten onderzoek bestuurskracht

Naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering op 15 november 2018 waarin wethouder Hoekstra zijn ontslag aankondigde, heeft de burgemeester op de dag er na een gesprek gehad met de fractievoorzitters. In dit gesprek is besloten dat er een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Vlaardingen zal gaan plaatsvinden.

 Aan de heer Andersson is vervolgens de opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. De heer Andersson heeft naast gesprekken met de leden van de raad en het college ook met diverse anderen bij het gemeentebestuur betrokken personen gesproken. Op donderdagavond 7 februari heeft de heer Andersson zijn bevindingen en aanbevelingen gedeeld met de leden van de gemeenteraad. Het volledige rapport kun je hier downloaden

Burgemeester Annemiek Jetten met de heer Andersson

Uitgelicht