Uitkomsten boomveiligheidsonderzoek

Ieder jaar laat de gemeente een derde van de bomen in de openbare ruimte van Vlaardingen controleren in een boomveiligheidsonderzoek. Dit jaar waren de bomen in de wijk Holy aan de beurt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd voor 174 bomen.

In het boomveiligheidsonderzoek werden dit jaar bijna 12.000 bomen onderzocht. Ongeveer 10.500 bomen in de Holy en daarnaast 1.400 bomen die verspreid door de stad staan en waarvan uit eerdere onderzoeken is gebleken dat ze ziek zijn of bijna aan het eind van hun levensduur waardoor ze plotseling zouden kunnen verslechteren.

Vergunningaanvraag

Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van 174 bomen. Het gaat deels om bomen waarvan uit de keuring blijkt dat ze vanwege de veiligheid niet kunnen blijven staan (risico op omvallen of het uitbreken van grote takken) en deels om bomen met verschillende gebreken (bijvoorbeeld slechte conditie of afstervingsverschijnselen). Bij deze bomen is het steeds een afweging of we met onderhoud aan de bomen deze nog lang genoeg kunnen behouden om het de moeite waard te maken. Ook zijn er bomen die te dicht opeen staan, waardoor ze niet uit kunnen groeien tot volwaardige bomen. Hier besluit de gemeente soms om te dunnen.

Herplantplan

Er is een herplantplan in de maak waarbij de gemeente zoekt naar mogelijkheden om nieuwe bomen terug te brengen. Daar waar op dezelfde plek voldoende ruimte is en goede groeiomstandigheden zijn, kan op dezelfde locatie een boom teruggeplant worden. Daar waar onvoldoende ruimte is, zijn er soms mogelijkheden in de omgeving.

Op de pagina over bomen vindt u een overzicht van de bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd is.

Uitgelicht