Tien lange straatnamen aangepast

Veel gemeenten moeten lange straatnamen volgens de Nederlandse Norm (NEN) normering afkorten.

Een lange straatnaam moet worden afgekort omdat deze goed leesbaar moet zijn voor een vensterenvelop. Zo’n regel mag maximaal 35 posities lang zijn. Dit is de straatnaam, inclusief de tekens voor huisnummer, huisletter, aanduiding bij huisnummer en een spatie tussen de straatnaam en dit nummer. In Vlaardingen gaat het om tien aanpassingen.

Voor 8 april

In totaal gaat het in Nederland om ongeveer 1900 straatnamen. Historische adressen worden niet aangepast. In Vlaardingen gaat het om tien straatnamen:

Oude benaming  Nieuwe benaming
Burg A. v Walsumln Burg A van Walsumlaan
Burg de Bordespln Burg de Bordesplein
Burg Luijerinksngl Burg Luijerinksingel
Burgemeester Verkadesngl Burg Verkadesingel
H.Th. K-Rietbergstr H Th Kuipers-Rietbergstr
Jonkvrouw v Naaldwijkln Jkvr van Naaldwijklaan
Kon Wilhelminahvn NZ Kon Wilhelminahaven NZ
Kon Wilhelminahvn ZZ Kon Wilhelminahaven ZZ
van der Duyn v Maasdamln  Vd Duyn van Maasdamlaan
v L v/d Heuvellsngl v Linden vd Heuvellsngl


De aangepaste straatnamen staan voor 8 april 2017 correct in de Basisregistratie Personen (BRP).

Uitgelicht