Terugblik Toekomstateliers: twee avonden bomen over de toekomst van Vlaardingen

Wie op zo een zonnige avond in een warm zaaltje komt praten over de toekomst van Vlaardingen, die heeft hart voor de stad! Tijdens de Toekomstateliers was dat ook wel te merken. Actieve en betrokken bewoners, mensen van organisaties en stichtingen en Vlaardingse ondernemers kwamen meepraten over de koers voor de stad.

 

Foto die genomen is tijdens de bijeenkomst Toekomstatelier

De onderwerpen die aan bod kwamen, waren zeer divers. Sociale, fysieke en economische thema’s kwamen langs.  Aan de ene tafel klonk een pleidooi voor meer singels in de stad om er voor te zorgen dat Vlaardingen ook met de klimaatwijzigingen genoeg regenwater kan verwerken. Aan de andere tafel werd gesproken over activiteiten voor allerlei doelgroepen zoals bijvoorbeeld alleenstaanden.

De aanwezigen roemden onder andere het dorpsgevoel, de vele vrijwilligers, het historisch erfgoed, het culturele aanbod en de groene Broekpolder. Maar zij zagen ook uitdagingen: het levendig houden van het centrum, goede bereikbaarheid, woonruimteverdeling en veiligheid. Ook werden belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen benoemd, zoals leegstand in het centrum, de energietransitie  en de ouder wordende bevolking.

Verder bogen de aanwezigen zich over dilemma’s voor Vlaardingen. Zo zorgt de wens voor voldoende woningen, groene woonwijken, genoeg plek om te spelen en genoeg plek om te parkeren, voor dilemma’s.

Vervolg

De twee Toekomstateliers maken deel uit van het traject om met zoveel mogelijk inbreng uit de stad te komen tot de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040. Met inbreng vanuit de ateliers, de straatgesprekken die eerder plaatsvonden en enquêtes wordt een aantal toekomstscenario’s gemaakt. Na de zomer legt de gemeente deze scenario’s voor aan de stad en kunnen inwoners, ondernemers en partners van Vlaardingen zich hierover uitspreken. Blijf op de hoogte via de pagina met informatie over de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040.

Uitgelicht