Start energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag, de waterschappen en de provincie Zuid-Holland stellen samen een energiestrategie op voor de regio. Deze strategie draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050. Genoemde partijen geven hiermee gehoor aan de oproep in het regeerakkoord om tot een regionale energieaanpak te komen.

Ook lokale aanpak

Op lokaal niveau hebben gemeenten al in kaart gebracht hoe de energievoorziening er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien, om in 2050 bijna alleen nog maar duurzame energie op te wekken. Omdat geen enkele gemeente de energietransitie alleen aankan, is daarnaast voor de regio Rotterdam Den Haag een mogelijke regionale energiemix samengesteld. Gezamenlijk wordt nu onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er op regionale schaal genomen kunnen worden als aanvulling op de lokale maatregelen. Eind 2018 ligt er een strategie die aangeeft hoe partijen in de regio kunnen samenwerken om de energiedoelstellingen te halen.

Zonnepanelen

 

Uitgelicht