Omleiding fietspad Krabbeplas vanaf 14 januari

Op 14 januari sluit BAAK het fietspad ten zuiden van de Krabbeplas af. De omleidingsroute loopt via de Zuidbuurt. Fietsers moeten rekening houden met drie minuten extra reistijd.

De omleidingsroute wordt buiten met gele borden aangegeven, zie ook het plattegrondje.
De afsluiting is nodig in verband met de aanleg van de Blankenburgverbinding door BAAK in opdracht van Rijkswaterstaat. Zodra in 2024 de werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding gereed zijn, gaat het fietspad weer open.

Informatie over de omleiding en het project vindt u op de site van de Blankenburgverbinding.

Kaartje afsluiting fietspad Krabbeplas vanaf 14 januari 2019

Uitgelicht