Noodkap populieren station Oost

Ten noorden van het spoorviaduct bij station Vlaardingen Oost zijn 25 populieren gekapt, omdat deze om dreigden te vallen op de bovenleiding van de metro. Met het oog op de veiligheid is, op basis van artikel 6 van de ‘bomenverordening Vlaardingen 2010’ toestemming gegeven tot direct kappen.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de verleende omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het team Beheer openbare ruimte, tel: (010) 248 4000.

Uitgelicht