Nieuw vanaf 1 december: een uur korter betaald parkeren

Vanaf vrijdag 1 december gaan de nieuwe venstertijden voor betaald parkeren in. Vanaf 19.00 uur kunt u dan gratis parkeren in het centrum.

Na deze wijziging is het van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur betaald parkeren op straat. Op dit moment is dat nog tot 20.00 uur. De wijziging is de eerste verandering die doorgevoerd wordt naar aanleiding van de vaststelling van het vernieuwde parkeerbeleid door de gemeenteraad. Voor het nieuwe beleid gaven veel Vlaardingers hun mening. Het vervroegen van de eindtijd van betaald parkeren is daar een van de uitkomsten van.

Digitale bezoekersapp

Een andere wijziging in het beleid komt vooral de bewoners van het gebied voor betaald parkeren ten goede. De gemeente werkt namelijk aan een nieuwe digitale bezoekersapp waarmee bewoners eenvoudiger het parkeren voor hun bezoek kunnen regelen. De gemeente stuurt er op aan om deze app halverwege 2018 aan bewoners beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd met het invoeren van de app wordt bovendien de eerste 100 uur parkeren voor bezoek van bewoners gratis.

Verminderen parkeeroverlast

In de aanpassing van het beleid is ook aandacht voor het verminderen van parkeeroverlast rondom het gebied met betaald parkeren. Daarover gaat de gemeente via de wijkoverleggen met bewoners in gesprek.

Wilt u de hele Nota aanpassing parkeerbeleid lezen? U vindt hem op www.vlaardingen.nl/parkeren.

Uitgelicht