Meldpunt gespecialiseerde jeugdhulp: vertel over uw ervaringen

De gemeentelijke kinderombudsman start een meldpunt voor problemen die kinderen en hun ouders ervaren met de gespecialiseerde jeugdhulp. Volgens de kinderombudsman komen hier al geruime tijd klachten en signalen over binnen.

Foto van kinderombudsman Stans Goudsmit

Zo moeten kinderen maanden wachten voor een behandeling kan starten. Of er is geen plek in een pleeggezin of instelling. Dit hoort kinderombudsman Stans Goudsmit van mensen die bij haar een klacht indienen, maar ook van advocaten, rechters en hulpverleners. 'Als er niet tijdig hulp wordt geboden, dan gaat de situatie vaak van kwaad tot erger', legt Goudsmit uit. 'Je moet dan zwaardere maatregelen nemen om de schade voor kind en ouders verder te beperken.'

 

Speciaal meldpunt

Daarom inventariseert de kinderombudsman de problemen die kinderen ervaren met de gespecialiseerde jeugdhulp. Van 1 november tot en met 1 december 2018 kunnen kinderen, ouders en ook professionals hun verhaal doen bij een speciaal meldpunt.

Jeugd aan het woord

Volgens Goudsmit wordt de discussie over de gespecialiseerde jeugdhulp tot nu toe alleen gevoerd tussen professionals en gemeentelijke bestuurders. Zij vindt het belangrijk om ook jeugd erbij te betrekken. 'Daarom wil ik met de inventarisatie vooral de jeugd zelf aan het woord laten: hoe beleven zij hun situatie? Wat gaat goed? En wat moet beter? Wat zijn de gevolgen en wat zien zij als oplossing? We gaan ook met kinderen actief in gesprek, individueel en in groepjes.' De kinderombudsman wil de uitkomsten volgend jaar voor de zomer presenteren.

Meer informatie

Heeft u ook ervaring met toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp? Laat het de kinderombudsman weten. Melden kan via  deze site of het gratis telefoonnummer 0800 – 23 45 111.

Uitgelicht