Maatregelen in Vlaardingen bij mogelijke no deal Brexit

Bij een eventuele no deal Brexit op 31 oktober 2019 verwachten Rijkswaterstaat en de gemeente tijdelijk oponthoud van vrachtverkeer dat via DFDS naar het Verenigd Koninkrijk wil gaan. Rijkswaterstaat treft samen met de gemeente en andere betrokkenen maatregelen om dit in goede banen te leiden.

Waarschijnlijk ontstaat er bij een no deal Brexit op 31 oktober vertraging aan de gate van de veerdienst DFDS aan de Vulcaanweg. Die vertraging ontstaat door langere afhandelingstijden vanwege de gewijzigde douaneregels en doordat vrachtwagenchauffeurs niet over de benodigde papieren beschikken. Hierdoor is er kans op files op de Vulcaanweg en de Schiedamsedijk bij Vijfsluizen, die zich mogelijk uitbreiden naar de A4. Om deze files te verminderen, heeft Rijkswaterstaat samen met de gemeente een verkeerscirculatieplan opgesteld.

Verminderen van files

Het verkeerscirculatieplan voorziet in een alternatieve route naar DFDS op het moment dat er files ontstaan tot aan Vijfsluizen. Het vrachtverkeer naar DFDS wordt dan via de Vulcaanweg, het Sluisplein, de Oosthavenkade en de Koningin Wilhelminahaven Noordzijde geleid. Een langere route naar DFDS zorgt voor minder files bij Vijfsluizen en op de A4.

Parkeerlocaties in kaart gebracht

Op dit kaartje staat de verlengde route die bij filedreiging ingesteld kan worden voor vrachtverkeer naar DFDS.

Parkeerlocaties op DFDS-terrein en aan de Waterleidingstraat

DFDS leidt vrachtwagens zonder papieren direct naar een afgesloten opvanglocatie op het eigen terrein, waar 80 vrachtwagens kunnen staan. Deze opvanglocatie krijgt een aparte inrit aan de Schiedamsedijk bij het Benelux Workpark. Als er meer vrachtwagens moeten worden opgevangen, is een parkeerterrein aan de zuidzijde van de Waterleidingstraat beschikbaar. Daar kunnen ook 80 vrachtwagens terecht. Rijkswaterstaat zorgt hier voor beveiliging en een omheind terrein. Het terrein aan de Waterleidingstraat is alleen open van 06.00 tot 21.00 uur. Chauffeurs mogen hier niet overnachten. Verder worden vrachtwagens met gevaarlijke stoffen niet toegelaten op het terrein aan de Waterleidingstraat.
 
De opvanglocatie op het eigen terrein van DFDS is in het weekeinde dicht, omdat het terrein dan nodig is voor de bedrijfsactiviteiten van DFDS. Het aantal afvaarten is in het weekeinde fors lager dan op werkdagen, waardoor er ook minder vrachtverkeer is. Vrachtverkeer dat toch opgevangen moet worden, kan in het weekeinde terecht op het terrein aan de Waterleidingstraat, onder dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd.

Om voorbereid te zijn op het scenario waarbij meer vrachtwagens dan verwacht opgevangen moeten worden, stelt Rijkswaterstaat nog een opvanglocatie beschikbaar, namelijk in Maasdijk (zoutdepot Rijkswaterstaat langs de A20). Chauffeurs kunnen in Maasdijk ook voor de nacht terecht als zij het terrein aan de Waterleidingstraat moeten verlaten. Chauffeurs kunnen maximaal 24 uur op een parkeerlocatie blijven.

Parkeerplaatsen brexit

Op deze kaart staan de parkeerlocaties die Rijkwaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam in de regio inricht om gestrande vrachtwagens op te vangen.

Routeadviezen overig verkeer

Verkeersregelaars begeleiden de vrachtwagens die geen toegang tot de DFDS-gate krijgen naar de opvanglocaties. Wanneer vrachtwagens via de Vulcaanweg, Sluisplein, Oosthavenkade en Koningin Wilhelminahaven Noordzijde moeten rijden, zorgen verkeersregelaars voor de doorstroming en de verkeersveiligheid van het overige verkeer. Verder krijgen automobilisten via informatieborden langs de weg advies over alternatieve routes bij files.

Hoe lang duurt de overlast?

De inschatting is dat de verkeersdrukte zes weken duurt. In die periode loopt het afhandelen volgens de gewijzigde douaneregels naar verwachting steeds soepeler en hebben ook de vrachtwagenchauffeurs steeds vaker hun papieren op orde.

Aanleggen en inrichten parkeerlocaties

Rijkswaterstaat start binnenkort met het aanleggen van de opvanglocatie op het DFDS-terrein. Er komt een toegangspoort en worden voorzieningen aangevoerd, zoals toiletten en andere faciliteiten. Het terrein aan de Waterleidingstraat is reeds beschikbaar en wordt door Rijkswaterstaat opnieuw ingericht.

Meer weten?

Voor algemene informatie over de Brexit: https://www.brexitloket.nl/contact
Voor  informatie over de situatie op de snelweg: www.rijkswaterstaat.nl
Zie ook een bericht van Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/10/gezamenlijke-voorbereidingen-verkeersmanagement-rond-mogelijk-no-deal-brexit.aspx