Laag teelaarde op Oeverbos

Wellicht heeft u bij het Oeverbos een indrukwekkende berg grond zien liggen? Dit is een tijdelijk gronddepot met schone teelaarde, afkomstig van sportvelden. Beheerder Staatsbosbeheer heeft het zomerseizoen afgewacht en begint deze week met het aanbrengen van de teelaarde op de speel- en ligweiden van het oostelijke deel van het Oeverbos. Dit is de laatste actie van Staatsbosbeheer in het kader van het herinrichten en saneren van dit deel van het Oeverbos. De schone teelaarde is nodig, omdat in 2018 een eerder aangebrachte laag grond niet schoon genoeg bleek.

Staatsbosbeheer start deze week met het verwijderen van de bestaande grasmat op de speel- en ligweiden. Hierna  wordt de schone grond  uit het tijdelijke gronddepot over de velden verspreid. Tot slot zaait Staatsbosbeheer een graszaadmengsel in. Staatsbosbeheer laat tijdens deze werkzaamheden ook intensief controleren op puin aan het oppervlak van de speel- en ligweiden en laat dit meteen verwijderen. Tijdens de werkzaamheden zijn de speel- en ligweiden niet voor recreatief gebruik beschikbaar.

Sanering Oeverbos

In 2018 is het Oeverbos door Staatsbosbeheer gesaneerd en heringericht, waarbij onder andere een nieuwe grondlaag werd aangebracht. In deze nieuwe grondlaag troffen enkele Vlaardingse inwoners puin en stukjes asbest aan. Hierop is door de beheerder Staatsbosbeheer actie ondernomen om zowel de stukjes asbest als het grove puin te verwijderen. Daarna heeft een gespecialiseerd onderzoeksbureau uitgebreid grondonderzoek gedaan naar de gehalten asbest en percentages bijmenging met bodemvreemd materiaal. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat het puin-  en asbestgehalte ruim onder de wettelijke norm was gebracht. Het aanbrengen van de laag schone teelaarde en de intensieve controle op puin is een laatste herstelactie van Staatsbosbeheer.

Het Oeverbos wordt beheerd door Staatsbosbeheer, namens het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen het Recreatieschap Midden-Delfland).

Uitgelicht