'Gezond oud worden in Vlaardingen' trapt af

Partijen uit de sport, welzijn en zorg gaan meer samenwerken

Vorige week ging het project ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ van start om meer 55+’ers in beweging te krijgen. Maar liefst 17 partijen uit de sport, welzijn en zorg gaan intensiever samenwerken en ondertekenden hiervoor een convenant.

De samenwerking moet ervoor zorgen dat de juiste activiteiten in Vlaardingen ondernomen worden om meer ouderen aan het bewegen te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid onvoldoende beweegt, maar dit wel graag zou willen. “De sport- en beweegsector zorgt voor het beweegaanbod, maar de zorg en welzijnssector zijn nodig om de mensen te bereiken en op de juiste manier te motiveren. Hiervoor wordt ook aan 55+’ers zelf gevraagd wat ze belangrijk vinden,” aldus wethouder Arnout Hoekstra.  “Bewegen is niet alleen goed voor de lichamelijke en mentale fitheid van mensen, maar zorgt ook voor sociale contacten en elkaar ontmoeten.”

convenant
Goed voorbeeld doet volgen: aanwezigen doen mee met een potje Walking Football. V.V. Zwaluwen is, in samenwerking met Seniorenwelzijn, recent gestart met deze variant van voetbal speciaal voor senioren.

Meer informatie

Kijk op de website van Vlaardingen in Beweging, www.stichtingvib.nl.

Uitgelicht