Gemeentesecretaris: “Nut, noodzaak en urgentie moeten worden onderkend”

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen heeft vandaag kennis genomen van het rapport met bevindingen en aanbevelingen van de interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen. Het college herkent de bevindingen en stemt in met de adviezen.

Gerrit van Hofwegen: “Het is zaak dat sturing en beheer hersteld worden. Zowel politiek, bestuur als organisatie kan voor herstel zorgen door focus te hebben op wat concreet de komende jaren voor de stad nodig is. Nut, noodzaak en urgentie moeten dan wel onderkend worden om gezamenlijk tot deze focus te komen.”

Laat je leiden door je eigen verhaal en zoek de verbinding

Met de ‘ondertitel’ van het rapport appelleert Van Hofwegen aan het zoeken naar de samenwerking tussen raad, college en organisatie om de focus op de toekomst van de stad vast te houden.

Met de organisatie wil Van Hofwegen op zoek gaan naar een wijze van werken waardoor er meer sturing en beheersing komt, zodat de organisatie in control komt. Alleen op deze wijze wordt de kennis en energie van de medewerkers optimaal gebruikt.

Uitgelicht