Drie Vlaardingers getrakteerd op fietsverwenpakket

Vorige week ontvingen Kirsten Ebeli, Ellen Daub en Sander van Wasbeek een fietsverwenpakket. De gemeente verlootte de pakketten onder invullers van een fietsenquête. De winnaars kregen onder andere een fietsrouteboek, een fietsspel en allerlei benodigdheden voor een veilige en prettige fietstocht, zoals een fietsbel, verlichting en een zadelhoes tegen de regen. De fietsenquête kon ingevuld worden op het Fietscircus op 25 mei op het Veerplein en online via de gemeentelijke website. De enquêteresultaten zijn belangrijke bouwstenen voor het plan om van Vlaardingen de beste fietsstad van Nederland te maken in 2022.

Foto van Kristen EbeliFoto van Ellen DaubFoto van Sander van Wasbeek

Aan de fietsenquête deden bijna 250 Vlaardingers mee. Uit de enquête bleek onder meer dat het fietsen in Vlaardingen als redelijk prettig wordt ervaren. De meeste Vlaardingers rijden op een normale stadsfiets, wel rijdt bijna de helft van de oudere fietsers op een elektrische fiets. In de enquête noemde men het bezoeken van winkels als belangrijkste fietsbestemming. Ook fietst 50 procent graag voor de ontspanning en rijdt 40 procent naar het werk en vrienden of familie. Vooral de nabijheid van de recreatiegebieden Broekpolder en Krabbeplas ervaart de Vlaardingse fietser als positief. Verbeterpunten ziet men in prettigere fietspaden en in het aanpakken van onveilige oversteekplaatsen. Ook ziet Vlaardingers graag een socialer verkeersgedrag in de stad tussen fietsers en bromfietsers onderling en met het autoverkeer.

Verkiezing tot Fietsstad

Het plan om het fietsklimaat in Vlaardingen te verbeteren en hoge ogen te gooien bij de verkiezing tot Fietsstad wordt in het najaar van 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad. De landelijke Fietsersbond organiseert elke twee jaar de verkiezing tot Fietsstad.

Vragen en/of tips?

Mede dankzij het Fietscircus van 25 mei heeft de gemeente veel Vlaardingse fietsinitiatieven in beeld gekregen en zijn er volop nieuwe contacten gelegd. Deze positieve energie houden we graag vast. Heeft u vragen over en/of tips voor het fietsen in Vlaardingen, mail dan naar fiets@vlaardingen.nl.

 

Uitgelicht