De hopende Zeeman

Hij is al vele jaren bewoner van de Hoogstraat: de visser in zijn rode kiel, vissershoedje op het hoofd, kabeljauw in de hand. Het golvende water en tabaksbladeren omlijsten hem op het gevalbord aan de voormalige tabaksfabriek en – winkel De Zeeman aan de Hoogstraat.

Foto van wethouder Bart de Leede en de kopie van het gevelbord

De heer en mevrouw Stigter, eigenaren van de winkel, schonken het historische bord aan de gemeente. Het bord is gerestaureerd en wordt in bruikleen gegeven aan het Museum Vlaardingen. Maar de gevel aan de Hoogstraat blijft gelukkig niet leeg achter. Op maandag 17 december onthulde wethouder Bart de Leede een kopie van het oude bord aan de gevel van het zeventiende-eeuwse pand.

Uitgelicht