Datalek oude brieven aan de gemeenteraad

Er is recent een datalek geconstateerd bij een aantal brieven aan de gemeenteraad die tussen 2011 en eind 2017 gestuurd zijn. Dit datalek is inmiddels gedicht.

Hebt u in de periode 2011-2017 een brief aan de raad gestuurd, dan kan het zijn dat uw persoonsgegevens niet afgeschermd op de website https://vlaardingen.raadsinformatie.nl hebben gestaan. Deze informatie heeft de griffie direct nadat het ontdekt werd afgeschermd. 

De stukken waren niet voldoende bewerkt om volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) openbaar te publiceren. De griffie heeft deze brieven, die gericht zijn aan de gemeenteraad, direct een vertrouwelijke status gegeven waardoor zij alleen nog maar in te zien zijn door de gemeenteraad en personen met beheerrechten. Daarnaast is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens is besloten om hiervan melding te maken via Gemeentenieuws in Groot Vlaardingen en deze website om u hiervan op de hoogte te brengen. 

Alle brieven die zijn binnengekomen na eind 2017 zijn wel goed bewerkt voor publicatie. Deze stukken blijven daarom zichtbaar. Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@vlaardingen.nl
 

Uitgelicht