CO2-certificaat voor firma Verkade

Eind juni reikte wethouder Ruud van Harten een CO2-prestatieladdercertificaat uit aan de firma Verkade. De heer Koos Verkade, directeur van dit Vlaardings grond-, bestratings-, riolerings- en hoveniersbedrijf, nam het certificaat trots in ontvangst. “Door ons werk in de buitenruimte zijn wij volop in en met de natuur bezig. Duurzaam ondernemen vinden we dan ook heel belangrijk. We zien het als onze verantwoordelijkheid om gezamenlijk zorg te dragen voor onze omgeving. Graag willen we de stad en daarmee onze aarde mooier achterlaten dan hoe we hem gekregen hebben”, zegt Verkade.

uitreiking certificaat door wethouder Ruud van Harten. Fotografie: Ron van Rossum

Vlaardingen wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Daarom stimuleert en ondersteunt de gemeente inwoners, organisaties en ondernemers op verschillende manieren, om mee te werken en bij te dragen aan verduurzaming van de stad. Bedrijven met een CO2-prestatieladdercertificaat maken een grotere kans op opdrachten vanuit de gemeente.

Duurzaam ondernemen loont

Wethouder Van Harten: “Het is goed om te merken, dat ondernemers ook het belang zien om samen te werken aan de verduurzaming van de stad. Ik ben dan ook blij dat lokale aannemers, zoals Verkade, de nodige stappen zetten om hun bedrijf te certificeren via de CO2-prestatieladder. Ik realiseer me, dat dit voor kleinere aannemers een behoorlijke belasting kan betekenen.”

Sinds een aantal jaar stimuleert de gemeente aannemers om zich te certificeren via de CO2-prestatieladder. Bij aanbestedingen voor de aanleg van infrastructurele werken beoordeelt de gemeente niet zo zeer op prijs, maar ook op de trede waarop de inschrijver is gecertificeerd. Hoe hoger de trede op de CO2-prestatieladder hoe kansrijker de inschrijving. Volgens het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is trede 3 (van de 5) voor onderhandse werken een vereiste.

Samen maken we de stad duurzamer

Het familiebedrijf Verkade heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. “We hebben ons kantoor geïsoleerd. We kijken bij aanschaf van materieel ook naar het verbruik en we denken na bij de manier waarop we met ons materieel omgaan”, zegt Verkade. “Toch vinden we dat niet genoeg”, vervolgt hij. “We willen CO2-reductie opnemen als speerpunt in ons beleid. Dat betekent dat we bij alles wat we doen de afweging maken of het goed is voor ons bedrijf én het milieu. Centraal staat de vraag: Wat kunnen we doen om onze impact te verminderen, terwijl we tegelijkertijd blijven werken aan een gezond bedrijf?”. Om dit inzichtelijk en controleerbaar te maken, heeft het bedrijf besloten zich te certificeren via de CO2-prestatieladder, te beginnen op trede 3. De werkwijze die deze ladder aanhoudt, zorgt ervoor dat bedrijven op een andere manier naar hun bedrijfsvoering kijken, door bewustere keuzes te maken en efficiënter te gaan werken. Verkade: “Daar zijn we allemaal mee bezig. Niet alleen op kantoor bij het bedenken van plannen en oplossingen, maar ook buiten op de kraan of vrachtwagen en als we bezig zijn in het groen. Bijvoorbeeld aan de hand van vragen zoals: Kunnen we een andere (schonere) brandstof gebruiken? Kunnen we zuiniger rijden/draaien? Stellen we voor een pad in een park asfalt voor, of een natuurproduct?” Verkade besluit met de ambitie: “Met elkaar aanpakken en waar mogelijk het goede voorbeeld geven. Samen werken in en aan een nog mooier Vlaardingen!”

Uitgelicht