Bomenkap en bomenaanplant

Bomen die ziek zijn, aan het eind van hun levensduur, of bomen die zo dicht op elkaar staan, dat ze elkaar in de groei belemmeren. De komende tijd zullen er weer bomen geveld moeten worden. Maar gelukkig is er ook een herplantplan om op zoveel mogelijk plekken het groen in de stad weer aan te vullen.

Ieder jaar laat de gemeente een derde van de bomen in de openbare ruimte van Vlaardingen controleren. In het boomveiligheidsonderzoek werden dit jaar ongeveer 10.500 bomen in de Holy onderzocht en daarnaast 1.400 bomen verspreid door de stad waarvan uit eerdere onderzoeken is gebleken dat ze extra aandacht nodig hebben.
 
Op basis van de resultaten heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van 174 bomen. Het gaat deels om bomen die vanwege de veiligheid niet kunnen blijven staan en deels om bomen met verschillende gebreken (bijvoorbeeld slechte conditie of afstervingsverschijnselen). Ook zijn er bomen die te dicht opeen staan waardoor ze niet uit kunnen groeien tot volwassen bomen.

Ziek, zwak en misselijk

Een andere groep bomen die soms plotseling erg kunnen verslechteren, zijn de iepen. De afgelopen week is bij een aantal iepen in de stad de iepziekte geconstateerd. Deze bomen moesten zo gauw mogelijk verwijderd worden om zo de verspreiding van de zeer besmettelijke ziekte te voorkomen. Op sommige locaties gaat het om 1 of 2 bomen, maar er zijn ook locaties waar er meerder bomen verwijderd worden. En ook zonder de iepenziekte gaan er soms bomen dood tussen de boomveiligheidsonderzoeken door. Daar waar in de stad dode bomen staan, zal de gemeente deze in de loop van het jaar weghalen. Het gaat veelal om jonge bomen die net zijn aangeplant maar bijvoorbeeld een periode van droogte niet overleefd hebben, maar soms ook om oudere bomen die zijn afgestorven.

Bomen herplanten

Een boom kappen is niet niets. De stad ontleent haar karakter deels aan het groen. Daarom heeft de gemeente een herplantplan gemaakt. Daar waar op dezelfde plek voldoende ruimte is en goede groeiomstandigheden zijn, komt de nieuwe boom vaak op dezelfde locatie. Daar waar onvoldoende ruimte is, is gekeken naar mogelijkheden in de omgeving. Het herplantplan bestaat uit 184 nieuwe te planten bomen. Meer informatie over het herplantplan vindt u op de pagina met informatie over bomen.  
 

Uitgelicht