Betere hulp voor ouderen en mensen met een beperking bij zelfstandig wonen

-Vlaardingse woningcorporaties en ROGplus slaan handen ineen-

De woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking gaan zich samen met ROGplus extra inspannen om te zorgen dat ouderen en mensen met een beperking langer en comfortabeler thuis kunnen wonen. Hierbij staan onder andere aanpassingen van woningen en voldoende plek om scootmobielen te stallen hoog op de agenda.

 Foto van vertegenwoordigers van de ondertekende partijen en wethouder Jacky Silos.

Van links naar rechts: Anton Genabeek (ROGplus),Marieke Kolsteeg (Waterweg Wonen), Marc van de Velde (Woningstichting Samenwerking) en wethouder Jacky Silos. 

 

De corporaties hebben samenwerking gezocht met de gemeente Vlaardingen en ROGplus, de uitvoeringsorganisatie voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Bestuurders van de drie partijen hebben op maandag 8 juli 2019 de samenwerkingsovereenkomst ‘Met oog op de toekomst’ ondertekend. De samenwerking moet leiden tot praktische en duurzame aanpassingen in en rond woningen, die beter aansluiten op de behoefte van ouderen en gehandicapten.

Wethouder Jacky Silos: “Ik omarm het initiatief van meer samenwerking voor geschiktere woningen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en we stimuleren vanuit de overheid dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. De meeste ouderen zorgen er zelf voor dat zij fit blijven en actief meedoen in de samenleving. En denken al tijdig na over levensloopbestendig wonen. Maar hun leefomgeving en hun woning moeten daar wel geschikt voor zijn. Deze samenwerking draagt daar aan bij.”

Uitgelicht