Aanleg rioolpersleiding onder A20

Bouwconsortium BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Vlaardingen van september tot en met december 2019 ten westen van Vlaardingen een rioolpersleiding van 400 meter onder de A20 aan. Met een boorstelling ten noorden van de A20 maakt BAAK onder de snelweg een doorgang waar de leiding doorheen wordt getrokken.

De tijdelijke werkterreinen van BAAK zijn sinds enkele dagen aan de noord- en zuidkant van de A20 te zien. BAAK moet voor dit werk een aantal bomen kappen bij het inlaatpunt van de persleiding. Begin oktober trekt de aannemer de leiding onder de snelweg door. Hierna krijgt de leiding een aansluiting op het bestaande netwerk en wordt de oude leiding verwijderd. De werkzaamheden geven weinig hinder in de omgeving. Het werkterrein kruist wel een wandelpad maar via een tijdelijke brug kunnen voetgangers veilig het bouwterrein oversteken.

Het aanleggen van de nieuwe persleiding onder de A20 is noodzakelijk vanwege de toekomstige verbreding van de A20 en voorbereidend werk voor het vernieuwen en verleggen van twee rioolpersleidingen nabij en in de Broekpolderweg, dat vanaf december 2019 tot en met zomer 2020 wordt uitgevoerd. De gemeente Vlaardingen is eigenaar van de rioolpersleidingen en nauw betrokken bij de voorbereidingen. Over de planning en de werkzaamheden volgt dit najaar informatie.

Uitgelicht