Aankondiging aanvraagperiode exploitatievergunning Speelautomatenhal Vlaardingen

De gemeenteraad heeft op 14 september 2017 de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017 vastgesteld. Deze verordening is op 7 november 2017 in werking getreden.

Met de vaststelling van de verordening komt er op korte termijn een vergunning beschikbaar voor het exploiteren van een speelautomatenhal in Vlaardingen. De gemeente is verplicht het beschikbaar komen van deze vergunning openbaar aan te kondigen. Op 8 november 2017 is de aanvraagperiode voor deze vergunning gestart. Gegadigden kunnen zes weken een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal in Vlaardingen indienen. In de bij de verordening behorende ‘Nadere regels’ is meer informatie te vinden over de aanvraagprocedure voor de exploitatievergunning. Ook wordt toegelicht welke informatie moet worden ingediend, hoe deze moet worden aangeleverd en hoe ingekomen aanvragen worden beoordeeld.

De Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017 en de daarbij behorende ‘Nadere regels’ zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Uitgelicht