Aangepaste behandeling Meerjarenbegroting 2020-2023

Op 23 september kondigde het college van burgemeester en wethouders aan dat de Meerjarenbegroting 2020-2023 een tekort bevat van 5,8 miljoen euro in 2020, aflopend naar een tekort van 3,8 miljoen euro in 2023. Dat betekent dat er de komende tijd keuzes gemaakt moeten worden om de uitgaven aan te passen aan de nieuwe financiële situatie. Hierdoor is de planning van de behandeling van de begroting in de raad en de momenten waarop bewoners en belanghebbenden in kunnen spreken anders dan andere jaren.

Afbeelding van de infographic over de begroting 2020

Het tekort op de begroting is voor een groot deel ontstaan door kostenstijgingen en het toenemende gebruik van voorzieningen in het sociaal domein. Daarnaast heeft de gemeente meer bedrijfsvoeringskosten dan waarmee in de voorgaande begrotingen rekening gehouden was. Als u op de infographic klikt, ziet u in een oogopslag de inkomsten en uitgaven van de voorlopige Meerjarenbegroting 2020-2023.

Het college stelt de gemeenteraad voor om samen te werken aan een realistische en sluitende begroting waarin alle onvermijdbare ontwikkelingen zijn verwerkt. Hoeveel de begroting daarvoor precies bijgesteld moet worden, is nog niet precies te zeggen. Zodra  er keuzes zijn gemaakt om de uitgaven aan te passen aan de nieuwe financiële situatie, kan de definitieve begroting worden opgemaakt. Om deze reden is besloten om de behandeling van de begroting aan te passen.

Planning

De behandeling van de definitieve begroting en de gebruikelijke mogelijkheid om als bewoners en belanghebbenden in te spreken, worden doorgeschoven naar het voorjaar van 2020.

Concreet betekent dit de volgende planning:
Op 10 oktober wordt in de vergadering van de raadscommissie beeldvormend gesproken over de voorlopige begroting en het plan van aanpak om te komen tot een realistische en sluitende begroting.
De behandeling van de begroting in de raadscommissie van 31 oktober  en in de raadsvergadering van 6 november komt te vervallen.
Tijdens de raadsvergadering van 7 november zal de voorlopige Meerjarenbegroting 2020-2023 besluitvormend worden behandeld en zal het plan van aanpak om te komen tot een realistische en sluitende begroting voorliggen.
In het voorjaar van 2020 staat de behandeling van de definitieve begroting op de planning en kunnen bewoners en belanghebbenden inspreken.

Heeft u vragen heeft over de behandeling van de begroting? Stuur een e-mail naar de griffie.

Uitgelicht