174 bomen nog even niet gekapt

De gemeente Vlaardingen heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 174 bomen ingetrokken. Uit een steekproef blijkt dat voor een aantal bomen een alternatieve maatregel genomen kan worden. Alle 174 bomen worden nu opnieuw geschouwd en daarna wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

In Vlaardingen wordt ieder jaar 1/3 van het bomenbestand geschouwd. In Vlaardingen hebben we ongeveer 28.000 bomen. Boominspecteurs controleren de bomen op veiligheid, ziektes en levensduur. Op basis van de resultaten van de schouw wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bomen die moeten worden gekapt. In dit geval ging het om 174 bomen.

Steekproef

Bomen en groen zijn belangrijk voor Vlaardingen, bomen worden niet zomaar gekapt. Daarom wordt na de aanvraag van een omgevingsvergunning nog een steekproef gehouden onder de bomen. Uit de steekproef blijkt nu dat voor een aantal bomen misschien nog alternatieven zijn. Bijvoorbeeld door ze intensiever te snoeien. Daarom trekt de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergunning nu in en worden alle 174 opnieuw geschouwd. Dat betekent niet dat er niet gekapt wordt, maar dat opnieuw wordt bekeken welke bomen gekapt moeten worden.

 

 

 

Uitgelicht