Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) ondersteunt de gemeenteraden van Vlaardingen en Schiedam in hun taakstellende en controlerende taak. Om deze taken te vervullen voert de RKC onderzoeken uit die het maatschappelijk effect van beleidsdoelstellingen van de gemeente inzichtelijk maken.

De RKC bestaat uit 4 externe leden en wordt bijgestaan door en een ambtelijk secretaris en een Klankbordgroep van leden uit beide gemeenteraden.

De externe leden en hun nevenactiviteiten zijn:

William van Deursendrs. William van Deursen BPM, voorzitter

Professional coach a.i.
Manager a.i./strategisch adviseur a.i.
Lid Rekenkamercommissie Sint Michelsgestel
Lid Rekenkamer Venlo
Gastdocent en spreker
Toezichthouder/ lid Platform Integriteit Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gevraagd en ongevraagd adviseur van en op toezichthoudende verengingen/ organen
Bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis en vicevoorzitter van een afdeling
Strategisch adviseur van het Nederlandse Rode Kruis
Adviseur en Fondsenwerver a.i. voor goede doeleninstellingen

Rob Gislingdr. Rob Gilsing, plaatsvervangend voorzitter

lector jeugdhulp, transformatie en effectiviteit Haagse Hogeschool

 

 

Bianca Rookdrs. Bianca Rook, lid

directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Westland  
extern lid van de Rekenkamercommissie Maassluis

 

 

Hans Demoed

drs. Hans Démoed, lid

manager gemeente Kaag en Braassem
voorzitter Rekenkamercommissie Ridderkerk

 

Secretaris van de commissie is Mieke van der Stel.

De nieuwe gemeenteraden moeten nog leden voor de klankbordgroep uit hun midden benoemen.

Documenten en rapporten

Rapporten, jaarprogramma’s, jaarverslagen, vergaderverslagen en overige documenten van de Rekenkamercommissie vindt u terug in het raadsinformatiesysteem, vlaardingen.raadsinformatie.nl. Als u op zoek bent naar een rapport dat niet meer op het raadsinformatiesysteem staat, kunt u het rapport opvragen bij de secretaris.

Contact

Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen
Telefoon (010) 248 4000
Stuur een bericht via het contactformulier

logo van twitter: een t in een blauw vierkant

Volg de Rekenkamercommissie op twitter.com/RKCSdamVld.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Uitgelicht