Raadsvergaderingen

De gemeenteraad komt bijeen volgens een maandelijks schema. In de meeste gevallen zijn de raadsavonden openbaar en bent u van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen.

BOB-Cyclus
De gemeenteraad in Vlaardingen vergadert volgens de BOB-cyclus. Beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen. Het komt ook wel eens voor dat het college een voorstel aan de raad doet waarover de raad direct een besluit neemt.

Beeldvorming
In de beeldvormende fase laten raadsleden zich informeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden worden door ambtenaren en externe deskundigen geïnformeerd over ontwikkelingen. Tijdens de beeldvormende vergadering bestaat voor inwoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheid om mee te praten. Hiervoor dient u zich aan te melden via de griffie.

Oordeelsvorming
Als de raad geïnformeerd is, volgt de oordeelsvormende fase. In deze fase wisselen raadsleden van gedachten over onderwerpen die op de agenda staan en komen tot een voorlopig politiek standpunt. Hierin wordt besloten of een onderwerp kan worden behandeld in de besluitvormende vergadering. Beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten worden parallel georganiseerd. Hierdoor kunnen onderwerpen sneller worden behandeld. Deelnemers en publiek kunnen per onderwerp kiezen waar men bij wilt zijn.

Besluitvorming
Na deze fases volgt de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering. In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van verzamelde feiten, de gegevens van de insprekers en de gedachtewisseling van de raadsleden. Alleen raadsleden hebben spreek- en stemrecht tijdens de raadsvergadering.

 • Stukken en verslagen

  U kunt de raadskamers en besluitvormende vergaderingen van de gemeenteraad op verschillende manieren bekijken. Een overzicht van de geplande vergaderingen en informatie over de agenda treft u hier.

  Meer informatie

 • Live uitzendingen

  De gemeenteraad vergadert volgens de BOB-Cyclus. De raadskamers bestaan uit beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten. De raadskamers kunt u live beluisteren en de besluitvormende raadsvergadering kunt u live volgen met beeld en geluid via het raadsinformatiesysteem.

  Meer informatie

 • Agenda

  De raadskamers en raadsvergaderingen treft u in de gemeenteagenda. Voor verdere informatie kunt u kijken op het raadsinformatiesysteem.

  Meer informatie

Uitgelicht