Nieuwsbrief gemeenteraad - week 18 2019

Terugblik raadskamers 18 april

Op 18 april werd tijdens openbare raadskamers gesproken over de evaluatie Wijkteams Vlaardingen, de verordening parkeerbelastingen, de algemene plaatselijke verordening, bestuurlijke boete en de evaluatie jaarwisseling 2018/2019.

In de raadszaal werd gesproken over de evaluatie van de Wijkteams Vlaardingen en de verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2019-2, in het bijzonder de Stop&Shop parkeerplaatsen. Over de evaluatie Wijkteams werd een presentatie gegeven waarna de aanwezige (steun)raadsleden vragen konden stellen. Na de behandeling werd geconcludeerd dat het voorstel oordeelsvormend geagendeerd kan worden in een volgende raadskamer. De verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2019-2 werd eveneens oordeelsvormend behandeld. Het voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering van 9 mei. Hierbij werd een amendement aangekondigd.

In de burgerzaal werd de algemene plaatselijke verordening (APV) en de bestuurlijke boete behandeld. De nadruk van het gesprek lag hierbij op de nieuwe APV en hoe deze past in bestaand en nieuw aankomend beleid. Beide onderwerpen kunnen op de agenda worden gezet voor een vergadering om tot een oordeel te komen. Vervolgens werd de evaluatie jaarwisseling 2018/2019 besproken. Tijdens deze bijeenkomst kregen (steun)raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen aan de burgemeester.

Terugblik bijeenkomst Taskforce 19 april

Naar aanleiding van de rapportage van het bureau Andersson Advies vroeg de raad een ambtelijke werkgroep samen te stellen. De opdracht van deze werkgroep was om de "zware" dossiers inzichtelijk te maken. Aan de werkgroep ook de taak om twee of drie realistische en financieel haalbare scenario's uit te werken rond deze dossiers. Op vrijdag 19 april heeft de ambtelijke werkgroep de resultaten (pdf,  591 kB) aan de raad gepresenteerd.

Agenda raadsvergadering 9 mei

Op donderdag 9 mei bent u van harte welkom bij de raadsvergadering om 20.00 uur in het Stadhuis, Markt 11. De agenda wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem.

Uitgelicht