Nieuwsbrief gemeenteraad - week 12 2019

Raadsvergadering 7 maart 2019

De raadsvergadering verliep soepel. Een paar onderwerpen werden bij het vaststellen van de agenda uitgesteld. Er bleken nieuwe ontwikkelingen te zijn omtrent het onderwerp Argos Mobiel. De raad achtte het niet verantwoordelijk dit onderwerp te behandelen zonder eerst volledig ingelicht te zijn. Fractie Boers besloot  een aantal moties buiten de orde aan te houden. De raad ging vervolgens snel door de hamerstukken van de vergadering heen, om nog kort te debatteren over het raadsvoorstel met betrekking tot de woningmarktafspraken Regio Rotterdam. Ten slotte werd de motie buiten de orde over de Broekpolder behandeld. Hierbij sprak de raad haar steun uit voor het standpunt van het college over de gefaseerde aanpak van het opschonen van de Broekpolder.

Raadsvergadering 12 maart 2019

Er is een extra raadsvergadering uitgeschreven om het functioneren van wethouder Hoogendijk te bespreken. De wethouder kwam in opspraak omdat hij zijn leegstaande appartement verhuurde aan arbeidsmigranten die buiten Vlaardingen werken. Dit is in tegenspraak met het verkiezingsprogramma van zijn partij ONS.Vlaardingen. Bovendien is dit niet eerder gemeld aan de gemeenteraad en het college. De gemeenteraad nam het hem zeer kwalijk dat hij niet voldeed aan zijn informatieplicht. Dit leidde tot een aangenomen motie van wantrouwen en een ontslagbesluit.

Daarnaast is er een motie aangenomen waarin staat dat er twee informateurs/formateurs benoemd worden. Zij krijgen de opdracht een nieuw college van bestuurders en wethouders te vormen. Het draait erom dat men kan rekenen op een meerderheid in de raad, al dan niet met gedoogsteun.

Het nieuwe college krijgt de opdracht om op basis van het raadsprogramma een uitvoeringsprogramma te schrijven. In dit uitvoeringsprogramma komt te staan hoe het raadsprogramma uitgevoerd gaat worden.

Raadskamer 14 maart 2019

Integratie

Donderdag  was er in de Burgerzaal een raadskamer over Integratie. In januari was er ook al een raadskamer waarin landelijke ontwikkelingen en de lokale situatie werden geschetst.

Na een inleiding van wethouder Jacky Silos herhaalde de deskundige ambtenaar kort de inhoud van de vorige bijeenkomst. Het doel van de avond was om input te halen bij de raadsleden voor de totstandkoming van een Raadsvoorstel Integratie en taal. Tijdens de raadskamer kwamen verschillende vragen aan de orde, zoals waar het raadsvoorstel over gaat en welke doorontwikkelingen de raad graag wil bereiken in Vlaardingen. Naar aanleiding van de vragen ontstond een levendig gesprek. Veel raadsleden vertelden hun ideeën over onder meer de breedte van de doelgroepen om aan de slag te gaan met het raadsvoorstel.

Vettenoordsekade

Het raadsvoorstel Vettenoordsekade gaat om Stichting Spoetnik, met de vraag of deze gebruik kan blijven maken van de sporthal via een leegstandsbeheerder. De meningen waren erg verdeeld over dit voorstel. Sommige fracties stemmen in met dit voorstel, omdat dit exact voorstelt wat in de motie staat. Er zijn ook fracties die tegen dit raadsvoorstel stemmen. Alle aanwezigen hebben er mee ingestemd dat dit voorstel wordt besproken tijdens de raadsvergadering van 4 april.

Extra raadsvergadering 21 maart 2019

Op 21 maart is een extra raadsvergadering uitgeschreven om het initiatiefvoorstel tot het benoemen van twee informateurs te behandelen. De raadsvergadering start om 19:30 uur in de raadszaal van het Stadhuis.

Raadskamer 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart is vanaf 20.00 uur raadskamer in de raadszaal en de burgerzaal van het Stadhuis. In de raadszaal staat het coffeeshopbeleid op de agenda en in de burgerzaal zal onder andere de Regionale Energie Strategie worden behandeld. De volledige agenda kunt u vinden op: vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Uitgelicht