Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Vlaardingen doet mee in verschillende gemeenschappelijke regelingen:

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

www.vr-rr.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Burgemeester Annemiek Jetten
Plaatsvervanger: vacant

Stroomopwaarts

www.stroomopwaarts.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Bart de Leede

Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen NWN

www.rogplus.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Jacky Silos
Plaatsvervanger: Wethouder Bart de Leede

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

www.dcmr.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Bart Bikkers

Regionale Belasting Groep

www.derbg.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Bart Bikkers
Plaatsvervanger: vacant

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (voorheen GGD)

www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Jacky Silos
Plaatsvervanger: Wethouder Bart de Leede

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg (voorheen Jeugdhulp Rijnmond)

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Jacky Silos
Plaatsvervanger: Wethouder Bart de Leede

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Bestuurslid vanuit Vlaardingen in algemeen bestuur: Annemieke Jetten
Plaatsvervanger: vacant

Bestuurslid vanuit Vlaardingen in bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat: Wethouder Bart Bikkers

Bestuurslid vanuit Vlaardingen in bestuurscommissie verkeer en vervoer: Wethouder Bart Bikkers

Uitgelicht